Pastrimi i 4 bazenteve te filteri i ujesjellsit

13 Video  dhe 22 fotografi nga dita e pestë nga pastrimi i ujësjellsit ku mund të shihni të gjithë aktivitetin e pastrimit te 4 bazenteve te filteri nga ku u nxorren mbi 50m kubik baltë!
Këto fotografi dhe video janë të bëra pardje gjat pastrimit të bazentëve ku mblidhet uji që vjen nga dy bazentet lart të cilat gjendet. Këto 4 bazente ndodhen te filteri i cili është afër në krye të fshatit.
Ky pastrim u bë me iniciativë të këshillit inicues , Shoqata HOTLA si dhe vullnetarë të tjerë që ndihmuan pa përtesë në pastrimin e bazentëve.
E jona mbetet që të vazhdojm ti ndihmojm iniciatorët Avdi Osmanin dhe Remzi Xhaferin me këshilltarët e tyre që po tubojnë të hollat, që sa më shpejt të pastrojm filterin ekzistues dhe të vendosim filterin e ri, për të cilën gjë kompania e cila do e realizon projektin do na garanton ujë të pastër dhe të kontrolluar në laborator!

VIDEO:

FOTOGRAFI: