Falimenderim nga shoqata 14 Shkurt 2016

Shoqata ” HOTLA” falenderon përzemërsisht të gjithë banorët. Në veçanti të rinjtë e fshatit, për përkrahjen e tyre në realizimin e Projektit të mbledhjes së statistikave. Duam edhe publikisht të shprehim respektin për familjet që hapën dyert e tyre dhe na pritën në mënyrë bujare. Zotohemi që nuk do të ndalim punën tonë dhe jemi të gatshëm gjithmonë për Hotlën tonë.