Shoqata Hotla në përfaqësinë e Unionit Evropan në Shkup

Shoqata ” HOTLA” po mer pjesë në proçesin e përgatitjes së Planit strategjik për bashkëpunim të Qeverisë me organizatat jo qeveritare. Aktivitetet mbahen në përfaqësinë e Unionit Evropan në Shkup. Shprehim kënaqësinë që pikërisht ne jemi zgjedhur të jemi pjesë e këtij ekipi. Projekti finansohet nga Kombet e Bashkuara dhe disa Organizata tjera ndërkombëtare.