Shporta e Ramazanit 2016

Sot u bë shperndarja e paketave me vlere prej 1480 denarë me artikuj elementar për 23 familje pak më të dobëta ekonimikisht.
Falemenderojmë të gjithë njerezit humanist që na ndihmuan në organizimin e shportës së Ramazanit. Allahu ju shpërbleftë për gadishmerinë tuaj për të ndihmuar.
Përshkak të transparencës se aksionit humanitar do ti publikojm disa fotografi nga ky aktivitet.