Prezantimi kursit “Endrra dhe Shoqeri”

Me kënaqesi ju informojmë se sot zyrtarisht u bë hapja e projektit “Mëso gjuhën angleze përmes komunikimit” (Endrra dhe Shoqëri) i realizuar nga Shoqata HOTLA ne bashkepunim me Ambasaden e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup.
Falenderojmë prindërit, që ju përgjigjen ftesës sonë, për të qenë të pranishëm në prezantimin e projektit.
Të gjithe fëmijeve ju dëshirojmë suksese, me shpresën se të gjithë do t’ia dalin në fund këtij kursi dhe do të arrijnë të marin diplomën nga ana e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Me shumë respekt,
Shoqata Hotla

With pleasure we inform you that today formally inaugurated the project “Learn English through communication” (Dreams and Society) conducted by the Association Hotla in cooperation with the Embassy of the United States in Skopje.
We thank the parents who respond to our invitation to be present at the presentation of the project.
All children,we wish you success in the hope that everyone will succeed at the end of the course and will be able to receive a diploma from the Embassy of the United States.
Respectfully yours.
NGO Hotla