ANËTARËSOHU

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Apliko

.


 

Detaje rreth pageses:

Pagesa nga jashtë Maqedonisë bëhet në xhirollogarinë devizore të Shoqatës:

        Client Details                                                                             Bank Details:

Zdruzenie Hotlja s.otlja Lipkovo                                              HALKBANK AD SKOPJE

s.Otlja , Lipkovo , Makedonija                                                   Bul.St.Kiril I Metodi No.54

(Xhiro Llogaria) IBAN: MK07270722000021220              SWIFT: EXPCMK22

Qëllimi ne flete pagese: Anetaresim

 

 Ndërsa pagesa nga Maqedonia bëhet në xhirollogarine me denarë të Shoqatës:

           Detaje të shoqatës                                                                Detajet e bankës

Zdruzenie Hotlja s.otlja Lipkovo                                              HALKBANK AD SKOPJE

s.Otlja , Lipkovo , Makedonija                                                   Bul.St.Kiril I Metodi No.54

(Xhiro Llogaria) IBAN: 270-0707444101.36 

Qëllimi ne flete pagese: Anetaresim

 

Sqarim:

Shoqata “Hotla” duke dashur të jetë e hapur ndaj gjithë njerëzve që duan të përkrahin punën dhe projektet tona, ka vendosur të bëjë   ANËTARSIM VULLNETAR   në Shoqatë.

Ne kemi vendosur një pagesë modeste, por shumë të rëndësishme për funksionim.

Pagesa mujore do të jetë 100 Denarë në muaj, përkatësisht 1200 Denarë për një vit për banorët që jetojnë në Maqedoni dhe 4 Euro në muaj, apo 50 Euro në vit për banorët që jetojnë në evropën perendimore si dhe shtetet tjera të botës.

Këto mjete na nevojiten për realizimin e detyrave tona, sic janë përgatitja e projekteve, harxhime zyre, anagazhimin e ekspertëve dhe ekipeve në realizimin e projekteve, harxhimet për vebfaqen, përgatitjen e broshurave informative etj.