ANËTARËT

Info: Nëse dëshironi dhe ju të anëtarësoheni , klikoni këtu -> Anëtarësohu

NR Rend Emri Mbiemri Vendi Data e antarsimit Skadimi I antarsimit Pagesa Valuta
ID: 001 Faruk Kasumi fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 002 Hulusi Xhaferi fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 003 Feti Ademi fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 004 Atulla Kasumi fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 005 Naip Pajaziti fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 006 Izmi Limani fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 007
ID: 008 Argjent Kurtishi fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 009
ID: 010 Xhezmi Ademi fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 011 Seid Fetai fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 012 Muarem Bakiji fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 013 Shefik Bakiji fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 014 Shafi Aliti fsh.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 015 Musa Xhaferi Wels-Austri 11/2015 11/2016 50 Euro
ID: 016 Shaban Bakiji f.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 017 Lavdrim Selmani f.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 018 Gjelbrim Kasumi Bruksel 11/2015 11/2016 50 (-5€ Provizion) Euro
ID: 019 Sevdail Xhaferi f.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 020 Xhezmi Nuredini f.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 021 Sadullah Abdullai f.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 022 Qenan Pajaziti Minhen 11/2015 11/2016 50 (-5€ Provizion) Euro
ID: 023 Muvledin Bajrami f.Vishtic 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 024 Lulzim Ademi f.Hotël 11/2015 11/2016 1200 den
ID: 025 Ylber Neziri f.Hotël 12/2015 12/2016 1200 den
ID: 026 Llokman Ismaili f.Hotël 12/2015 12/2016 1200 den
ID: 027 Sevdai Neziri f.Hotël 12/2015 12/2016 1200 den
ID: 028 Azmi Aliji f.Hotël 12/2015 12/2016 100 CHF
ID: 029 Elmi Abazi f.Hotël 12/2015 12/2016 1200 den
ID: 030 Sadif Pajaziti f.Hotël/Zvicër 12/2015 12/2016 50 Euro
ID: 031 Seladin Pajaziti f.Hotël/Zvicër 12/2015 12/2016 50 Euro
ID: 032 Suat Pajaziti f.Hotël/Zvicër 12/2015 12/2016 50 Euro
ID: 033 Raif Pajaziti f.Hotël/Gjermani 12/2015 12/2016 50 Euro
ID: 034 Arif Pajaziti f.Hotël/Austri 12/2015 12/2016 50 Euro
ID: 035 Nimet Avdiu f.Hotël/Gjermani 01/2016 12/2016 50 Euro
ID: 036 *Shemsi Neziri f.Hotël 01/2016 12/2016 1200 Den
ID: 037 Ibrahim Alili f.Hotël 01/2016 12/2016 1200 Den
ID: 038 Naim Ademi f.Hotël 02/2016 01/2017 50 Euro
ID: 039 Muhamed Fetai f.Hotël 02/2016 01/2017 1200 Den
ID: 040 Bunjamin Rexhepi f.Hotël 03/2016 02/2017 1200 Den
ID: 041 Zeqirja Latifi f.Hotël 04/2016 03/2017 1200 Den