DONATORËT

Donatorët të cilët e ndihmojnë shoqatën, vecmas anëtarësisë vjetore:

Atulla Kasumi, Hotël – 2000 den

Muharrem Bakija, Hotël – 20 Euro

Faruk Kasumi, Hotël – 1000 den

Naip Pajaziti, Hotël – 1000 den

Hulusi Xhaferi, Hotël – 1000 den

Feti Ademi, Hotël – 1000

Avni Saliu, Hotël – 1000 den

Lulzim Ademi, Hotël – 10 Euro

Sevdail Xhaferi, Hotël – 600 den

Izmi Limani, Hotël – 500 den

Gëzim Ademi, Hotël – 500 den

Samet Jahiu, Hotël – 500 den

DONATORËT ME TË MIRA MATERIALE

Amir Abdiji fsh.Hotël – Kompjuter

Vebi Latifi , KUMANOVË – VVV INTERNET GRUP – Internetin pa pagesë

Zejnulla Kasumi, fsh. Hotël – Objektin e zyres , falas pa qira mujore

IHG Project, fsh. Hotël – Material per ngjyrosjen e zyres

BF-ADIS, Shaban Bakiji f.Hotël – I gatshem te ofron material per rregullimin e zyres se dyte te shoqates

DINO, fsh Vishticë – Materiale per rinovimin e zyres se shoqates

Gezim Ademi, fsh.Hotël – Tavolinen e kompjuterit

Argjend Kurtishi – Kompjuter

NTP “PLUSKA” – Materiale per dokumentacion!