RRETH NESH

“Shoqata Hotla”-  është organizatë jo qeveritare dhe jo ftimit prurëse  e formuar nga inisiativa e një grupi të intelektualëve të Fshatit Hotël, Komuna e Likovës.

Shoqata është regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë në nëntor të vitit 2015 dhe selinë e ka në Fshatin Hotël.

Vizionë jonë: Përparimi nëpërmjet organizimit institucional.

Misioni jonë: Zhvilllimi i projekteve reale për të përmirësuar cilësinë jetësore të vendbanimeve rurale.

Shoqata HOTLA është e hapur për bashkëpunim me të gjithë ata që duan të ndihmojnë realizimin e qëllimeve tona.

Mënyrat  si mund të bëheni pjesë e misionit janë: nëpërmjet anëtarësimit në Shoqatë, pjesmarrjes në aktivitetet tona, nëpërmjet donacioneve, projekteve të përbashkëta  si dhe mënyra tjera të mbështetjes direkte dhe indirekte.

 

BORDI I SHOQATËS

Feti Ademi – Inxhinjer i ndërtimtarisë

Atulla Kasumi – Jurist

Hulusi Xhaferi – Arsimtarë i gjeografisë

Naip Pajaziti – Arsimtarë i historisë

Izmi Limani – Kriminalistikë

Faruk Kasumi – Inxhinjer i informatikës

Argjend Kurtishi – Shkencat Politike 

Gëzim Ademi – Kulturë Fizike

Avni Saliji – Jurist